Samen schakelen

Zandhoven schakelt

Goed besturen is niet alleen oplossingen aanreiken voor de uitdagingen van vandaag. Het is ook inschatten wat de vraagstukken van de toekomst en de mogelijke antwoorden daarop zijn.


Na een jaar van uitstellen, wachten, hopen, plannen en terug voorbereiden
Gaan we nu echt van start.

En daar hebben we jullie voor nodig!

Luc Van Hove

Uitdaging
Corona stuurde de planning grondig in de war… We moesten noodgedwongen de grote kick-off afzeggen. Maar we bleven niet bij de pakken zitten en startten reeds een pilootproject op met Telraam! Het zijn allemaal vragen waar we van jou als Zandhovenaar en inwoner van de deelgemeenten een antwoord op willen. Later dit jaar gaan we graag het gesprek in levende lijve aan.

Doe mee met onze grootschalige mobiliteitsbevraging
Via een grootschalige mobiliteitsbevraging peilen we naar de mening van zoveel mogelijk Zandhovenaren. Je verplaatsingsgedrag, je mening over belangrijke mobiliteitsvraagstukken en de mogelijkheid om specifieke knelpunten op kaart aan te duiden maken allemaal deel uit van de bevraging. Deze nulmeting vormt het startpunt om samen tot gedragen oplossingen te komen.

Dat is hoe we onze toekomstige samenleving zien. Een die eerlijk, leefbaar, duurzaam en vooral: voor iedereen is. Laten we samen werken aan een betrokken community waar iedereen een stem heeft. Laten we inspireren, verzamelen en creëren. En wat is een betere manier om deze uitdagingen aan te gaan dan door de experts te raadplegen: de mensen die erin leven?
Doe mee! https://app.maplix.io/nl/mobiliteitsbevragingzandhoven. Ben je niet zo digitaal behendig? Maak dan een afspraak op het gemeentehuis om mee te doe

De bevraging bestaat uit vijf delen: 

  1. Over jou: deelgemeente en verplaatsingsgedrag selecteren.
  2. Knelpunten: gevaarlijke punten op de kaart van Zandhoven tekenen en uitleg.
  3. Goede punten: goede, aangename punten op kaart tekenen en uitleg.
  4. Goede ideeën: optioneel goede ideeën toevoegen over hoe het anders en beter kan
  5. Vervolg: aangeven of je al dan niet verder betrokken wil worden 

Op 15 april wordt de bevraging afgesloten!

Help je ons om zoveel mogelijk reacties te krijgen? Nodig dan je buren, familie, kennissen,… om deel te nemen.

Tel het verkeer in jouw straat
We gaan bovendien verder aan de slag met Telraam om objectieve gegevens te verzamelen over de hotspots, knelpunten,… in Zandhoven. Vergeet het klassieke telraam met kralen van vroeger. Het Telraam dat we voor Zandhoven Schakelt inzetten, is een superhandig en hoogtechnologisch toestel dat vanuit je raam al het voorbijgaande verkeer telt: voetgangers, fietsers, auto’s en grote voertuigen. Telraam meet ook de snelheid.

In september gingen 10 piloottellers van start. De resultaten kan je ‘live’ volgen via http://www.telraam.net.

Veel sluipverkeer? Ideale fietsroute? Woon je op een ‘knelpunt’? Ook in jouw straat willen we graag tellen.

Daarom doen we een oproep aan alle bewoners: ga mee aan de slag en wordt zo een belangrijke schakel in ons onderzoek!
Registreer je snel voor de tweede inschrijfronde via:
http://www.telraam.net/nl/membership/zandhoven. Upload een beeld vanuit je raam. En hou alvast 25 maart (19:30-21:00) vrij voor de eerste Telraam workshop.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag